Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM

Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill.

Platfform Digidol

Cynlluniwyd ein llwyfan ddigidol Digi-Ieithoedd i helpu ledaenu ein neges i ardaloedd sy’n fwy daeryddol anghysbell yng Nghymru.

Prosiect Mentora Myfyrwyr

Iphone

DYSGU MWY AM ITM

Mae Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM yn ysbrydoli ac yn annog dysgu ieithoedd rhyngwladol ar lefel TGAU a thu hwnt drwy raglen o fentora yn yr ystafell ddosbarth a mentora ar-lein. Rydym yn gwneud hyn drwy ffurfio partneriaeth rhwng myfyrwyr prifysgol israddedig ac ôl-raddedig gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru i gynyddu cymhelliant dysgwyr i astudio ieithoedd a chynyddu dyheadau ar gyfer addysg uwch.

Dysgu mwy
Dewch o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion, ein straeon a'n dyfarniadau. Gweler mwy

Cwrdd â’n tîm

Lucy Jenkins

Lucy Jenkins

Cydlynydd Cenedlaethol
Glesni Owen

Glesni Owen

Cydlynydd Prosiect Cymru
TALLULAH LLEWELLYN MACHIN

TALLULAH LLEWELLYN MACHIN

Rheolwraig Cefnogaeth i Brosiectau

Ein partneriaid

Beth mae athrawon & mentoreion yn ei ddweud?

Roeddwn i wrth fy modd gyda'r sesiwn athroniaeth a gawsom. Mae mor ysbrydoledig a chadarnhaol gweld syniadau a thrafodaethau nad ydynt fel arfer yn digwydd o ddydd i ddydd yn cael eu trafod mewn ffordd ddiddorol a pharchus, gyda syniadau newydd yn cael eu ffurfio a hen ragfarnau yn cael eu hanghofio

MENTOREION

Roedd y diwrnod cyfan yn "giat" enfawr a oedd ar agor i'r byd. Roedd y dysgwyr yn blodeuo drwy gydol y dydd a gwnaeth eu hymgysylltiad gryfhau wrth i ni symud o un sesiwn i'r nesaf

ATHRAWON
BritishAcademyProject
Mae Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM yn cymeradwyo ac yn cefnogi'r prosiect Academi Brydeinig yma.