Dysgu Gartref

Mae’n hadnoddau ni’n annog dysgwyr i archwilio’r byd trwy amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau gwahanol. Mae’n hymagwedd a ysgogir gan chwilfrydedd, yn helpu pob dysgwr i ddarganfod ei gymhelliant cynhenid i ddysgu ieithoedd. Does dim angen profiad o unrhyw iaith er mwyn mwynhau’n hadnoddau, ein nod yw rhoi blas ar amrywiaeth o ieithoedd newydd a chyffrous i’w darganfod. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Gemau Glôbgarwyr

Darganfyddwch ddiwylliannau newydd trwy chwarae gemau!

Gweld

Ffocws ar…

Agorwch y drws i fyd Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg!

Gweld

Glôbgarwyr ar Grwydr

Darganfyddwch diwylliannau’r byd!

Gweld

Blas ar Iaith

Archwiliwch y byd trwy ieithoedd!

Gweld

Teithiau Prifysgol

Ewch ar daith o amgylch prifysgolion Cymraeg!

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg