MYFYRWYR

YDYCH CHI'N FENTOR?

Gall unrhyw un fod yn fentor, ac yr holl sydd angen yw brwdfrydedd dros ieithoedd ac eich bod yn fyfyriwr yn un o'n pedair prifysgol bartner. Yn fwy na dim, mae ein mentoriaid yn frwdfrydig dros ieithoedd a’r phwysigrwydd o gyfathrebu rhyng-ddiwylliannol. Mae ein mentoriaid yn credu'n gryf ym muddiannau dysgu ieithoedd. Rhan o'u rôl yw siarad am eu taith iaith eu hunain er mwyn dangos i ddisgyblion natur unigryw a bywiogrwydd llwybr iaith pob unigolyn.

RHAGOR O WYBODAETH
lec1Demo
lec2Demo
Mentor1Demo
mentor2Demo
Student1Demo
Student2Demo
teacher1Demo
teacher2Demo