Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae Mentora ITM yn cefnogi uchelgais y Cwricwlwm i Gymru i bob dysgwr fod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd. Amlieithrwydd sydd wrth wraidd holl sesiynau mentora, gweithdai ac adnoddau addysgu’r prosiect. Rydyn ni’n bartner allweddol ar gyfer cyflawni strategaeth Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru.

Iaith