Egin-brosiectau

Mae Mentora ITM yn ganolfan arloesedd sy’n sbarduno prosiectau newydd a dylanwadol er mwyn cefnogi addysg yng Nghymru.

A hwythau wedi’u modelu ar waith ymchwil seiliedig ar dystiolaeth Mentora ITM, mae’r prosiectau hyn yn dangos pa mor hyblyg a pherthnasol yw ein dulliau mentora a dysgu arloesol. Maen nhw’n amrywio o brosiectau peilot sy’n profi dulliau newydd o weithredu, i brosiectau sydd bellach yn ffynnu ar eu pen eu hunain. 

Iaith