Strategaeth

Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth Mentora ITM yw cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio Ieithoedd Rhyngwladol ar lefel TGAU yng Nghymru. 

Rydyn ni’n bartner allweddol ar gyfer cyflawni strategaeth Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu cwricwlwm amlieithog ar gyfer Cymru ddwyieithog. Ers 2015, mae Mentora ITM wedi bod yn gweithio i godi dyheadau pobl ifanc a gwella eu hagweddau tuag at Ieithoedd Rhyngwladol. Mae Mentora ITM yn ymrwymedig i sicrhau dyfodol amlieithog i Gymru.

Darllen mwy yma

Iaith