Blog

Dysgwch fwy am yr hyn sy’n digwydd ar draws y sector Ieithoedd Rhyngwladol yma. Dewch i gwrdd â’n mentoriaid, ein hathrawon a’r tîm i ddarganfod mwy am y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud i gefnogi amlieithrwydd yn ein hysgolion ledled Cymru. Manteisiwch ar y cyfle i ddarganfod rhai cysylltiadau diddorol ag ieithoedd hefyd…

Taith Llwybr 2

Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, sy’n creu cyfleoedd sy’n…

Iaith Y Mis: Arabeg

A minnau'n Arabes o Libia, Gogledd Affrica, rwy'n awyddus i rannu'r dw i'n ei…

Penwythnosau Hyfforddi 2023

The MFL Mentoring team is still basking in the glory of the two fantastic…

Mentora ITM a Sefydliad Confucius Caerdydd: Dyma Modi Zhu!

Helo! Fy enw i yw Modi Zhu, dw i’n diwtor iaith yn y Sefydliad Confucius…

Dyma Alex!

Rwy’n Rheolwraig Prosiect ar gyfer cynllun peilot newydd o’r enw Mentora Caru…

Afrikaans: Mor gyfoethog ac amrywiol â thirwedd De Affrica

Mae diwylliant Afrikaans mor gyfoethog ac amrywiol â thirwedd De Affrica. Ym…

Cwrdd â’n mentor – Samantha!

Hi/Bonjour/Ciao/Shwmae! Samantha ydw i, dw i'n 19 oed ac ar hyn o bryd dw i’n…

Dyma Laura!

Fi yw Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chynnwys Digidol Mentora ITM. Dw i'n…

Gweithgareddau Rhyngwladol mewn Addysg Bellach.

Dyma gipolwg ar yr ymweliadau rhyngwladol cyffrous sy’n cael eu cynnal ar hyn o…