Cyhoeddiadau

Mae Mentora ITM yn brosiect seiliedig ar ymchwil ac mae’n parhau i esblygu ar sail ymchwil. Mae tîm Mentora ITM wedi cyhoeddi dogfennaeth eang ar ddysgu, polisi ac addysg iaith. Cyfrannodd y prosiect at gyflwyniadau REF2021 Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.

Iaith