Gwerthusiadau

Mae’r prosiect wedi bod yn cael ei werthuso’n allanol ers iddo ddechrau yn 2015. Mae hyn wedi helpu’r prosiect i dyfu a gwella. Mae’r gwerthusiadau hyn wedi ein helpu fwyfwy i ddeall arlliwiau’r heriau amrywiol sy’n wynebu ieithoedd ledled Cymru ac maent wedi ein helpu i arallgyfeirio ein cefnogaeth i gymunedau iaith lleol.

45%
Cyfod

Ar gyfartaledd mae 45% o’n mentoreion yn mynd ymlaen i astudio ieithoedd rhyngwladol ar lefel TGAU. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 18%.

143
Ysgolion

Ers 2015, mae’r prosiect wedi gweithio gyda 143 o’r 205 o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae gan 25% o’r ysgolion hyn gyfraddau uwch na’r cyfartaledd o blant sy’n cael Prydau Ysgol Am Ddim.

10,000
Mentoreion

Ers 2015, mae’r prosiect wedi gweithio gyda dros 10,000 o fentoreion, gan gynnig persbectif newydd iddynt ar ddysgu iaith.

Gweler Ein Gwerthusiadau

Astudiaethau Achos Ysgol ITM 2022

Cynhaliwyd gan
Ondata Research

Lawrlwytho

Mentora ITM2015-2020

Cynhaliwyd gan
Ondata Research

Lawrlwytho

Mentora ITM2018-2019

Cynhaliwyd gan
Alcantara Communications

Lawrlwytho

Mentora ITM2015-2017

Cynhaliwyd gan
Alcantara Communications

Lawrlwytho

Language Horizons2019-2020

Cynhaliwyd gan
Ondata Research

Lawrlwytho

Digi-Ieithoedd2017-2018

Cynhaliwyd gan
Alcantara Communications

Lawrlwytho

Gwerthusiadau Mewnol

Prosiect Ôl-162020

Cynhaliwyd gan
Lucy Jenkins

Lawrlwytho