Pwy ydyn ni?

Mae Mentora ITM yn brosiect wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n cefnogi ysgolion i hyrwyddo amlieithrwydd a chynyddu nifer y dysgwyr sy’n dewis astudio Ieithoedd Rhyngwladol ar lefel TGAU. 

Iaith