Mentora Amlieithog mewn Ysgolion Cynradd

Ariennir y prosiect gan Bartneriaeth Ymgysylltu Dinesig De Cymru (sydd wedi’i weinyddu gan Brifysgol De Cymru) ac mae’n cael ei gynnal ar draws pedwar Sefydliad Uwch yng Nghymru: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Iaith