YSGOLION

YSGOLION UWCHRADD LEDLED CYMRU

Rydym yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ar draws y pedwar consortiwm addysg ac rydym bob amser yn uchelgeisiol ynghylch darparu cyfle cyfartal ar gyfer pob consortiwm ac ar gyfer pob ysgol.

Ers i'r prosiect ddechrau yn 2015, rydym wedi cynyddu bedair gwaith o ran maint ac wedi llwyddo i gynnal effaith y prosiect. Yn gyson, mae'r prosiect wedi cynorthwyo 40%-50% o ddisgyblion sydd wedi'u mentora i ddewis astudio ITM ar lefel TGAU bob blwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn 2019-2020, bu'r prosiect yn gweithio gyda 95 o ysgolion o gyfanswm o 200+ o Ysgolion Uwchradd ledled Cymru.

CYSYLLTWCH Â NI
lec1Demo
lec2Demo
Mentor1Demo
mentor2Demo
Student1Demo
Student2Demo
teacher1Demo
teacher2Demo