Caru Darllen

Mae’r prosiect wedi derbyn rhagor o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cylch cyllido 2024-25. Bydd y prosiect eleni’n canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen dysgu proffesiynol ar gyfer ymarferwyr cynradd sy’n seiliedig ar y dulliau, y damcaniaethau a’r arferion a gafodd eu sefydlu fel rhan o’r prosiect peilot.  

Bydd hyn yn cynnwys creu rhaglen hyfforddi broffesiynol bwrpasol wedi’i thargedu a’i darparu ar-lein ar gyfer athrawon ysgolion cynradd. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cariad at ddarllen ymysg dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 (blynyddoedd 4-6), yn unol â’r Cwricwlwm i Gymru. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a chyflwyno dwy raglen wahanol; un ar gyfer annog cariad at ddarllen yn Saesneg, ac un arall ar gyfer annog cariad at ddarllen yn Gymraeg.

Mae’r datblygiad cyffrous hwn yn gyfle pwysig i’n timau Mentora ITM a Mentora Caru Darllen gydweithio â’i gilydd, gan dynnu sylw at y cysylltiadau pwysig rhwng y darpariaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ledled Cymru. Mae’r ddau dîm yn teimlo’n gyffrous i gael gweithio gydag ysgolion a’r sector yn gyffredinol i lunio’r rhaglen newydd hon o fewn ac ar gyfer Cymru.  

Iaith