Becky Beckley

Profile Image
Becky Beckley
Rheolwr Addysg a Chyfieithu
Hi

Becky yw’r Rheolwr Addysg a Chyfieithu ac fe ymunodd hi â’r tîm yn 2020. Becky sy’n gyfrifol am reoli’r lleoliadau mentora ar draws rhanbarth GCA y De-ddwyrain, a datblygu adnoddau amlieithog ac amlddiwylliannol i athrawon ysgol gynradd ac uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Hi sydd hefyd yn goruchwylio gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu a chyfieithu’r prosiect.

Iaith