Beth Mumford

Profile Image
Beth Mumford
Cydlynydd Prosiect
Hi

Cydlynydd Prosiect yw Beth ac fe ymunodd â’r tîm yn swyddogol ym mis Medi 2022. Cyn hynny, bu Beth yn mentora ar y prosiect am ddwy flynedd ac fe wnaeth hi gwblhau profiad gwaith gyda Mentora ITM ar ôl graddio. Mae Beth yn angerddol dros ddysgu ieithoedd ac mae wedi rhoi ei holl fryd ar hyn o bryd ar ddysgu Cymraeg.

Iaith