Glesni Owen

Profile Image
Glesni Owen
Rheolwr Gweithrediadau
Hi

Glesni yw ein Rheolwr Gweithrediadau ac mae hi wedi bod yn gweithio gyda Mentora ITM ers mis Medi 2019. Hi sy’n rheoli popeth yn ymwneud â’r ysgolion uwchradd a’r myfyrwyr prifysgol sy’n gweithio fel mentoriaid. Mae Glesni’n arbenigwraig ar bopeth sy’n ymwneud â mentora ac mae hi’n arweinydd ysbrydoledig i’r rhai sy’n gweithio gyda hi.

Iaith