Lowri Evans

Profile Image
Lowri Evans
Cyfieithydd Arbenigol
Hi

Ymunodd Lowri â’r tîm ym mis Gorffennaf 2023 a hi yw Cyfieithydd Arbenigol y tîm. Mae hi’n cyfieithu popeth o adnoddau ar gyfer athrawon, i negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol a phopeth arall yn y canol. Fel cyn-athro Ieithoedd Rhyngwladol, mae gallu Lowri i bontio cyfieithu, creu ac addysgu yn hollbwysig.

Iaith