Lucy Jenkins

Profile Image
Lucy Jenkins
Cyfarwyddwr y Prosiect
Hi

Mae Lucy wedi bod yn Gyfarwyddwr y Prosiect ers 2017. Mae hi’n gweithio’n agos â phob aelod o’r tîm ac mae hi wrth ei bodd yn datblygu ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi Ieithoedd Rhyngwladol ledled Cymru.

Lucy
Iaith