Yr Athro Claire Gorrara

Profile Image
Yr Athro Claire Gorrara
Arweinydd Academaidd
Hi

Claire yw Arweinydd Academaidd y prosiect. Mae hi’n cefnogi’r gwaith partneriaeth pwysig rhwng yr holl brifysgolion sy’n cydweithio â’r prosiect, a’n noddwyr – Llywodraeth Cymru. Creodd Claire y prosiect yn 2015 mewn ymateb i’r gostyngiad yn nifer y plant oedd yn dewis astudio Ieithoedd Tramor Modern/Ieithoedd Rhyngwladol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Yr Athro Claire Gorrara
Iaith