Partneriaid

Mae Mentora ITM yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth â phedwar consortiwm addysg a prifysgol Cymraeg. Trwy ein partneriaethau mae’n wir i ddweud bod y prosiect yn cysylltu â phob cwr o Gymru, gan gefnogi ysgolion uwchradd lleol i hyrwyddo manteision ieithoedd rhyngwladol.

Prifysgolion Partneriaid

Mae’n harweinwyr Academaidd yn arwain cyfranogiad pob un o’n prifysgolion partner ac yn cynrychioli eu sefydliad a’u mentoriaid.

Partneriaid Consortiwm Addysg

Ein harweinwyr pwnc ITM sy’n darparu’r cefnogaeth hollbwysig ym mhob consortiwm sy’n cynrychioli ein hysgolion partner a’u hardaloedd lleol. Trwy ein partneriaethau mae’n wir i ddweud bod y prosiect yn cysylltu â phob cwr o Gymru, gan gefnogi ysgolion uwchradd lleol i hyrwyddo manteision ieithoedd rhyngwladol.

Amy Walters-Bresner ym Consortiwm Canolbarth y De (CCD)
Sioned Harold ym Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru (GCA
Anna Vivian-Jones a Stephanie Grant ym Partneriaeth
Stephanie Ellis-Williams ym Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE)