Grantiau

Mae Prosiect Mentora ITM wedi gweithio’n agos gydag amrywiaeth o gyllidwyr ers dechrau’r cynllun i ehangu ei ddarpariaeth ac ymgymryd ag ymchwil arloesol ac effeithiol. Gweler yr wybodaeth isod am gyllid sydd eisoes wedi’i sicrhau.

Pobl Communications

Ariannwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC
ym Mhrifysgol Caerdydd - Ebrill 2020

Creu hunaniaeth brand effeithiol a chynnal ymchwil i’r farchnad, a fyddai’n cefnogi esblygiad menter gyfathrebu yn seiliedig ar y methodolegau a gynhyrchwyd trwy Fentora ITM. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ailfeddwl am y Biblinell Ieithoedd yn oes Brexit

Ariannwyd gan AHRC: Languages Acts and
Worldmaking – Medi 2019

Ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y gostyngiad yn y niferoedd sy’n dysgu iaith yn y DU a hyrwyddo modelau partneriaeth newydd ar gyfer hybu amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Ieithoedd Corfforol: Darlunio Eich Hunan Amlieithog

Ariannwyd gan ESRC – Mehefin 2019

Defnyddio dulliau ymchwil creadigol i archwilio sut mae dysgwyr yn ystyried eu hunain amlieithog ac yn deall yr effaith ehangach y mae’r prosiect wedi’i chael ar gorff a diwylliant yr ysgol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Sbrint Ysgrifennu Ieithoedd Digidol

Ariannwyd gan AHRC: MEITS – Ionawr 2019

Creu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored gan ddangos y defnydd beirniadol a chymhwysol o offer a dulliau digidol ar gyfer athrawon, dysgwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd a diwylliannau modern. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Dysgu Ieithoedd yn Agor Drysau i Fydoedd Eraill: Mae’r Cof yn Gweithredu drwy Dechnolegau Digidol

Ariannwyd gan AHRC: Languages Acts and Worldmaking – Tachwedd 2018

Deall perthnasedd Digi-Ieithoedd a methodolegau mentora a weithredir yng Nghymru ar gyfer cymunedau ieithoedd ehangach ac, yn anad dim, mewn gwledydd partner Ewropeaidd. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Gwerthuso EffeithiolrwyddE-fentora fel Adnodd Ieithoedd Digidol ar gyfer Dysgu Ieithoedd Tramor yng Nghymru

Ariannwyd gan AHRC: MEITS – Ionawr 2018

Creu amrywiaeth o adnoddau addysgol agored gan ddangos y defnydd beirniadol a chymhwysol o offer a dulliau digidol ar gyfer athrawon, dysgwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd a diwylliannau modern. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.