Ôl-16

Rhwng 2020 a 2021, roedd Mentora ITM wedi cynnal digwyddiadau wedi’u teilwra er mwyn rhoi cymorth i ddysgwyr ôl-16 yn ystod y cyfnod clo, ac er mwyn rhoi blas ar astudio ieithoedd yn y brifysgol. Rhedodd y prosiect am dri chylch, gan gynnig 22 wythnos o ddigwyddiadau a dwy ŵyl iaith. Er nad yw’r digwyddiadau yma’n rhedeg bellach, cafodd nifer ohonyn nhw eu recordio ac mae modd dod o hyd iddyn nhw drwy ddilyn y dolenni isod. Mae’r dolenni ar gael yn Saesneg hefyd.

Saesneg

Darganfod y Brifysgol

22 wythnos o ddarlithoedd wedi’u recordio o flaen llaw

Gweld

Gwyliau Iaith

Amrywiaeth eang o ddarlithoedd a sgyrsiau.

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg