Yn dod yn fuan!

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gyfres o ddeunyddiau i helpu ysgolion i hyrwyddo Ieithoedd Rhyngwladol. Mae hyn yn rhan o’r ymgyrch rydyn ni wedi’i lansio sy’n anelu at ledaenu negeseuon cadarnhaol ac ysbrydoledig am Ieithoedd Rhyngwladol – rydyn ni’n gwybod pam mae ieithoedd mor bwysig, nawr mae’n hen bryd lledaenu’r neges honno’n uchel ac yn glir!

Er mwyn ein helpu i wybod beth yw’r ffordd orau i ni eich cefnogi i wneud hyn yn eich ysgol chi, llenwch yr arolwg cyflym isod. Bydd yn ein helpu i sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei greu yn diwallu eich anghenion.

Saesneg

  What social media channels do you use to promote International Languages and your department?

  Tick all that apply

  FacebookInstagramTwitterLinkedInNoneOther

  How frequently do you update your social media channels?

  Tick one

  NeverRarelyOnce a termMonthlyWeekly

  Would you direct your learners to TikTok if there was appropriate International Languages content on this platform?

  Tick one

  YesNoMaybe

  Would you direct your learners to YouTube if there was appropriate International Languages content on this platform?

  Tick one

  YesNoMaybe

  What type of resources would you like to receive to help you promote IL in your school?

  Tick all that apply

  LeafletsPostersSocial Media TemplatesNewsletter TemplatesBlog TemplatesMultimedia that can be played on loop at parent eventsGCSE Options evening presentationA Level Options evening presentationOther

  How else do you think the project can support you in promoting International Languages in your school?

  Os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym, cysylltwch â Siân Burkitt BurkittS2@Cardiff.ac.uk

  ein Swyddog Marchnata a Chyfathrebu. Ac os nad ydych yn dilyn ein hymgyrch yn barod, cymerwch ran nawr a lleisiwch eich barn!

  Cyfnod Allweddol 3

  Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

  Cymraeg
  Saesneg

  Cyfnod Allweddol 4

  Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

  Cymraeg
  Saesneg

  Ôl-16

  Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

  Cymraeg
  Saesneg

  Cyfnod Allweddol 3

  Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

  Cymraeg
  Saesneg

  Cyfnod Allweddol 4

  Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

  Cymraeg
  Saesneg

  Ôl-16

  Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

  Cymraeg
  Saesneg

  Yn dod yn fuan!

  Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

  Cymraeg
  Saesneg