Tîm

Ein nod fel tîm o unigolion brwdfrydig, llawn cymhelliant yw hybu ieithoedd a chyfathrebu rhyngddiwylliannol yn y byd addysg, mewn ffordd sy’n adlewyrchu’r ffordd y mae ieithoedd yn cael eu defnyddio yn ein bywyd bob dydd. Rydyn ni wedi ymrwymo i hyrwyddo dealltwriaeth fwy cyfannol o ieithoedd hefyd. Yn wir, yn ogystal â bod yn rhywbeth bersonol, maen nhw’n eu cyfoethogi ni’n broffesiynol ac yn gynrychiolaeth o amrywiaeth fyd-eang.

Yr Athro Claire Gorrara

Arweinydd Academaidd

Gorrara@cardiff.ac.uk
@gorrara67

AMDANAF I

Lucy Jenkins

Cyfarwyddwraig Prosiect

JenkinsL27@cardiff.ac.uk
@2210Lucy

AMDANAF I

Glesni Owen

Rheolwraig Gweithrediadau

OwenGH@cardiff.ac.uk
@glesnihaf2

AMDANAF I

Becky Beckley

Rheolwraig Addysg a Chyfieithu

BeckleyR@cardiff.ac.uk
@k_beckley

AMDANAF I

Laura Corillon

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chynnwys Digidol

corillonl@cardiff.ac.uk
@laura_corillon
@mflmentoring

AMDANAF I

Beth Mumford

Cydlynydd Prosiect

MumfordB@cardiff.ac.uk
@bethlm2066

AMDANAF I