Beth yw dy rôl?

Fi yw Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chynnwys Digidol Mentora ITM. Dw i’n dylunio, creu a rhannu’r holl gynnwys rydych chi’n ei weld ar ein holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, a hefyd yn cefnogi gwaith dylunio graffig y tîm! Cyn ymuno â Mentora ITM ym mis Mai 2023 roeddwn i wedi rhedeg busnes ceramig ar-lein fy hun am dair blynedd.

Dyweda ychydig wrthym amdanat ti dy hun!

Ces i fy ngeni a magu ar fferm yng ngogledd-ddwyrain De Affrica, mewn talaith o’r enw Mpumalanga (sy’n golygu’r ‘fan lle mae’r haul yn codi’) mewn ieithoedd Swazi, Zhosa, Ndebele a Zwlw. Mae mam yn dod o Dde Affrica ac yn siarad Afrikaans tra bod Dad yn dod o Wlad Belg ac yn siarad Ffrangeg, ond iaith ein cartref ni oedd Saesneg. Mae De Affrica yn gartref i unarddeg iaith swyddogol wahanol (!!) felly dw i bob amser wedi bod yn ymwybodol o ba mor bwysig yw gallu cyfathrebu â phobl sy’n siarad iaith wahanol i chi.

Es i i’r brifysgol i astudio Cyfathrebu Gweledol oherwydd roeddwn i eisiau cyfuno fy nghariad at ieithoedd a chyfathrebu gyda’r angerdd sydd gen i tuag at ddylunio a chreadigrwydd. Ar ôl gorffen fy ngradd yn Ne Affrica, symudais i Lerpwl i weithio i Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl yn o gystal â gwneud gwaith annibynnol fel Dylunydd Graffig Gwyddonol.

Yn ystod y cyfnod clo roeddwn i wedi sefydlu fy musnes ceramig ar-lein ac roeddwn i’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel fy mhrif offeryn ar gyfer gwerthu a hyrwyddo fy musnes. Roeddwn i wedi symud i Gaerdydd tua diwedd 2021 a dw i’n teimlo’n lwcus iawn fy mod wedi gallu ymuno â thîm bendigedig Mentora ITM!

Yn fy amser rhydd, dw i’n dwli ar wersylla yn y gwanwyn/haf (dw i dal DDIM yn hoff iawn o dymor y gaeaf yn Hemisffer y Gogledd!), garddio a ffeindio llefydd ffynci i fwynhau brecinio gyda fy nghariad a ffrindiau. Gallwch wastad prynu ffafr wrtha i drwy gynnig plât o gaws i fi!

Beth yw dy hoff beth di am y prosiect?

Fy hoff beth am y prosiect yw ei agwedd at ddysgu ieithoedd. Mae’n canolbwyntio ar fanteision gallu cyfathrebu mewn gwahanol ieithoedd, yn hytrach na hyfedredd neu’r gallu i siarad yn rhugl. Mae wir yn gwneud dysgu ieithoedd yn llawer mwy hygyrch.