Blas ar Iaith

Mae’n sesiynau Blas ar Iaith yn cynnig cyfle i fynd yn fanylach i iaith neu dafodiaith benodol. Maen nhw’n cynnwys gweithgareddau sy’n seiliedig ar eiriau a braweddegau sylfaenol, ffeithiau iaith difyr yn ogystal â gwybodaeth am diwylliannau bwyd, daearyddiaeth, traddodiadau a gwyliau. Nod pob sesiwn Blas ar Iaith yw sicrhau bod iaith yn agored i bawb a chynnig cyfle i bawb i ddarganfod diwylliannau gwahanol ar draws y byd. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Made with Padlet

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg