Ffocws ar…

Mae pob adnodd yn ffocysu ar thema benodol ar gyfer TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg er mwyn helpu dysgwyr i wella’u sgiliau iaith yn ogystal â’u dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Mae’r adnoddau’n tynnu sylw pwrpasol at brofiadau amrywiol a phroblemau cymdeithasol, wrth ddilyn egwyddorion y Cwricwlwm i Gymru gan annog dysgwyr i ddatblygu’n ddinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd. Mae pob adnodd yn cynnwys fideo rhyngweithiol a thaflen waith gyda geirfa allweddol, gweithgareddau cyfieithu a phwyntiau gramadeg. Mae pob adnodd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Saesneg

Ffrangeg

Riz de Camargue

Amgylchedd:
ffermydd reis yn Ffrainc

Gweld

Pilote de Vitesse

Adloniant a Hamdden:
Grand Prix beicio modur

Gweld

Les Poupées Noires

Problemau Cymdeithasol:
dolis yn cynrychioli amrywiaeth

Gweld

Le Mont Fuji

Gwyliau:
twristiaeth a Mynydd Fuji

Gweld

La Mode

Ffordd o fyw:
ffasiwn

Gweld

Les Parasseux

Amgylchedd:
gwarchod y diogyn

Gweld

Neymar

Adloniant a Hamdden:
pêl-droed a Neymar

Gweld

La Musique

Adloniant a Hamdden:
cerddoriaeth ac anffafriaeth

Gweld

L’Harcèlement

Astudiaethau Gyfredol:
aflonyddu yn yr ysgol

Gweld

Les Réseaux Sociaux

Diwylliannau Ieuenctid:
cyfryngau cymdeithasol

Gweld

La Chandeleur

Arferion a Thraddodiadau:
Gŵyl Fair y Canhwyllau

Gweld

Le Peuple Réunionnais

Gwledydd Ffrangeg eu hiaith:
Réunion

Gweld

Le Racisme

Problemau Cymdeithasol:
Hiliaeth

Gweld

Almaeneg

Tagesväter

Problemau Cymdeithasol:
rôl rywedd

Gweld

Wiener Schnitzel

Bwyd:
Wiener schnitzel

Gweld

Analphabet-
entum

Problemau Cymdeithasol:
anllythrennedd

Gweld

Zeit im Bild

Problemau Cymdeithasol:
mewnfudo

Gweld

Die Nachhaltigkeit

Amgylchedd:
ailgylchu dillad

Gweld

Klimawandel

Amgylchedd:
newid yn yr hinsawdd

Gweld

Spargel

Arferion a Thraddodiadau:
asbaragws

Gweld

Ein Job in Deutschland

Problemau Cymdeithasol:
cynaliadwyedd Byd-eang

Gweld

Sbaeneg

Racismo y Clasismo

Problemau Cymdeithasol:
hiliaeth

Gweld

El Pantanal de Brasil

Amgylchedd:
tanau yn y Pantanal

Gweld

Pat-Boy Rap Maya

Adloniant a Hamdden:
rap a’r iaith Maya

Gweld

El Salmorejo Cordobés

Bwyd:
salmorejo o Cordoba

Gweld

Lionel Messi

Adloniant a Hamdden:
pêl-droed a Messi

Gweld

La Moda

Amgylchedd:
ffasiwn gyflym

Gweld

La Inmigración

Problemau Cymdeithasol:
mewnfudo

Gweld

La Influencia Arabe

Gwledydd Sbaeneg eu hiaith:
America Ladin

Gweld

La Pandemia

Amgylchedd:
effaith y pandemig

Gweld

El Colonialismo

Diwylliant Ieuenctid:
ffasiwn a gwladychiaeth

Gweld

La Familia

Hunan a Pherthnasoedd:
teulu

Gweld

La Sequía en Chile

Amgylchedd:
sychder yn Chile

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg