Glôbgarwyr ar Grwydr

Mae’n hadnoddau Glôbgarwyr ar Grwydr wedi’u cynllunio i gefnogi dysgwyr Blwyddyn 7 wrth iddyn nhw drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae pob adnodd byr yn archwilio gwrthrych, person neu thema arbennig o fewn wlad benodol. Caiff iaith ei phlethu i mewn i’r adnoddau diwylliannol er mwyn sicrhau cyd-destun mwy diriaethol i ddysgu iaith. Mae’n bosib ymestyn y gwaith yma trwy ddefnyddio’n hadnoddau Blas ar Iaith sy’n cynnig cyfle i archwilio’n fanylach i iaith neu dafodiaith benodol. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Made with Padlet

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg