Gwyliau Iaith

Roedd Mentora ITM wedi cynnal dwy ŵyl yn 2020-21 i roi cyfle i ddysgwyr ôl-16 ddarganfod mwy am astudio ieithoedd yn y brifysgol. Roedd y gwyliau wedi dilyn themâu penodol: cynrychioli profiadau amrywiol a chysylltu ieithoedd gyda phynciau eraill. Er nad yw’r digwyddiadau yma’n cael eu cynnal bellach, cafodd nifer ohonyn nhw eu recordio ac mae’n bosib dod o hyd iddyn nhw drwy ddilyn y dolenni isod. Mae’r dolenni hefyd ar gael yn Saesneg.

Saesneg

Cynrychioli Amrywiaeth

Deuddydd yn archwilio i brofiadau amrywiol

Gweld

Cysylltu Ieithoedd

Wythnos yn cysylltu ieithoedd gyda phynciau eraill

Gweld

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg