Taith o Amgylch y Prifysgolion

Nod ein teithiau prifysgol yw codi dyheadau ar gyfer Addysg Uwch ac annog dysgwyr i ddychmygu eu hunain yn astudio yn y brifysgol. Mae pob adnodd yn dilyn un o’n mentoriaid yn ystod diwrnod arferol yn y brifysgol ac yn hebrwng dysgwyr ar daith rithiol o amgylch campws y brifysgol, gan dynnu sylw at y nifer o ffyrdd gwahanol posibl i astudio ieithoedd ar lefel radd. Mae’n hadnoddau ni i gyd ar gael am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Saesneg

Made with Padlet

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 3

Mae ein hadnoddau CA3 yn archwilio amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau ledled y byd.

Cymraeg
Saesneg

Cyfnod Allweddol 4

Ffocws ein hadnoddau CA4 yw gwledydd a chymunedau Ffrangeg-, Sbaeneg- ac Almaeneg-eu hiaith.

Cymraeg
Saesneg

Ôl-16

Mae ein hadnoddau ôl-16 yn help dysgwyr i archwilio holl bosibiliadau dysgu gradd ieithoedd yn y brifysgol.

Cymraeg
Saesneg

Yn dod yn fuan!

Gadewch i ni wybod beth yr hoffech i ni ei gynhyrchu i gefnogi ieithoedd!

Cymraeg
Saesneg