Taith Llwybr 2

Taith Llwybr 2 Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, sy’n creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ledled y byd. Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng…


Gweithgareddau Rhyngwladol mewn Addysg Bellach.

Dyma gipolwg ar yr ymweliadau rhyngwladol cyffrous sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd gan ddysgwyr a staff yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru – y blog cyntaf o lawer gobeithio!……


Cerdd Iaith a 'Tango'r Tengo' – mae Cerdd Iaith ar gyfer pawb!

Cerdd Iaith a 'Tango'r Tengo' – mae Cerdd Iaith ar gyfer pawb! Edrychwch ar flogiau 1 a 2 i gael cyflwyniad i adnoddau Cerdd Iaith y British Council. Bydd y blog yma’n trafod rhagor o…


Dyma Non!

About me Helo, Non ydw i, shwmae! Non ydw i, dwi’n fyfyrwraig 30 oed o Gaerdydd. Pan orffennais fy ngradd israddedig mewn Seicoleg Arbrofol flynyddoedd maith yn ôl, ro’n i’n eithaf sicr…


Cerdd Iaith y British Council – Iaith Cerddoriaeth

Dyma’r ail mewn cyfres o 3 blog am prosiect Cerdd Iaith! Mae’n bwysig nodi bod y British Council yn awyddus iawn bod pobl yn dysgu ieithoedd rhyngwladol. Rydym yn cydnabod…


Proffil Ysgol: Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Lisa Humpries, Ysgol Gymunedol Tonyrefail Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Tonyrefail Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Wrth edrych ar sut i godi proffil Ieithoedd Rhyngwladol ymhlith ein…


Ieithoedd, dulliau theatr yn yr ystafell ddosbarth a phrosiect Cerdd Iaith!

Rebecca Gould ydw i, Pennaeth Celfyddydau y Cyngor Prydeinig yng Nghymru. Cyn ymuno â’r Cyngor Prydeinig, roeddwn i’n gyfarwyddwr theatr ac yn ystod y cyfnod hwn bûm yn…


Proffil Ysgol: Ysgol Gyfun Cefn Saeson

Ysgol Gyfun Cefn Saeson, Rebecca Steele Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Castell-nedd Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Helo bawb, Onid yw pethau wedi newid! Mae dysgu iaith yn edrych mor wahanol…


Proffil Ysgol: Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy, Jamie McAllister Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Aberconwy Ieithoedd: Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, rwyf wedi neidio ar lori lwyddiant dull…


Proffil Ysgol: Ysgol Gyfun Whitmore

Ysgol Gyfun Whitmore, Angharad Williams Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Y Barri Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Gwybodaeth am ein hysgol Yn Adran Ieithoedd Rhyngwladol Ysgol Uwchradd Whitmore…