Gweithgareddau Rhyngwladol mewn Addysg Bellach.

Dyma gipolwg ar yr ymweliadau rhyngwladol cyffrous sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd gan ddysgwyr a staff yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru – y blog cyntaf o lawer gobeithio!……


Cerdd Iaith y British Council – Iaith Cerddoriaeth

Dyma’r ail mewn cyfres o 3 blog am prosiect Cerdd Iaith! Mae’n bwysig nodi bod y British Council yn awyddus iawn bod pobl yn dysgu ieithoedd rhyngwladol. Rydym yn cydnabod…


Proffil Ysgol: Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Lisa Humpries, Ysgol Gymunedol Tonyrefail Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Tonyrefail Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Wrth edrych ar sut i godi proffil Ieithoedd Rhyngwladol ymhlith ein…


Ieithoedd, dulliau theatr yn yr ystafell ddosbarth a phrosiect Cerdd Iaith!

Rebecca Gould ydw i, Pennaeth Celfyddydau y Cyngor Prydeinig yng Nghymru. Cyn ymuno â’r Cyngor Prydeinig, roeddwn i’n gyfarwyddwr theatr ac yn ystod y cyfnod hwn bûm yn…


Proffil Ysgol: Ysgol Gyfun Cefn Saeson

Ysgol Gyfun Cefn Saeson, Rebecca Steele Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Castell-nedd Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Helo bawb, Onid yw pethau wedi newid! Mae dysgu iaith yn edrych mor wahanol…


Proffil Ysgol: Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy, Jamie McAllister Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Aberconwy Ieithoedd: Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, rwyf wedi neidio ar lori lwyddiant dull…


Hyfforddiant Mentora Ionawr 2023!

Wel, wel, am benwythnos! Dyna benwythnos hyfforddi arall wedi’i gwblhau’n llwyddiannus, ac rydyn ni wrth ein boddau! Rydyn ni wedi cael y fraint o gyfarfod ein mentoriaid, cael sgwrs…


Proffil Ysgol: Ysgol Gyfun Whitmore

Ysgol Gyfun Whitmore, Angharad Williams Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Y Barri Ieithoedd: Ffrangeg, Sbaeneg Gwybodaeth am ein hysgol Yn Adran Ieithoedd Rhyngwladol Ysgol Uwchradd Whitmore…


Proffil Ysgol: Ysgol Gyfun Porthcawl

Ysgol Gyfun Porthcawl, Gaëlle Morgan Cyfrwng: Saesneg Lleoliad: Porthcawl Ieithoedd: Ffrangeg, Almaeneg Sut rydyn ni'n codi proffil ieithoedd rhyngwladol yn ein hysgol Rydyn ni’n lwcus…


Adnoddau Nadolig newydd

Gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym wedi manteisio ar y cyfle i greu adnodd hwyl y gellir ei ddefnyddio gyda dysgwyr cynradd CA2 a dysgwyr uwchradd CA3 er mwyn galluogi iddynt ddysgu am y…